Proefwonen Groningen

De Groninger Corporaties zien het als hun gezamenlijke taak ook woningzoekenden die nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen van onderdak te voorzien. Vanuit deze gedachte is in 2008 samen met diverse zorginstellingen het instrument Proefwonen ontwikkeld.

Proefwonen helpt inwoners van Groningen die het wonen zonder begeleiding zelf (tijdelijk) niet kunnen.

De zorginstelling bepaalt of hun cliënt toe is aan zelfstandig wonen en sluit een afsprakencontract met de cliënt af. Er worden afspraken gemaakt over het accepteren van verplichte woonbegeleiding en andere noodzakelijke zorg. De zorginstelling huurt vervolgens gedurende een jaar een woning van één van de corporaties. Als de cliënt de afspraken nakomt en zich als een goed huurder gedraagt, krijgt deze het huurcontract na een jaar op eigen naam.

Met een succeskans van 95% zijn de afgelopen jaren via Proefwonen honderden  personen verspreid over de hele stad aan zelfstandige woonruimte geholpen.

Cookie-instellingen